ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ υποστηρικτική συνάντηση (8η): 28.11.13

ΚαταγραφήΤελευταία υποστηρικτική συνάντηση (8η): Πέμπτη 28η Νοέμ. 2013/17:00΄ –

Επιλογή της ενότητας στην οποία θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες ή και τα σενάρια κάθε ομάδας εργασίας επιμορφούμενων

Προσαρμογή/σχεδίαση δραστηριοτήτων οι οποίες εμπλουτίζουν τη διδασκαλία των ενοτήτων όπως αυτή προτείνεται στο υπάρχον διδακτικό υλικό του σχολείου.

Αναζήτηση (είτε από τα προτεινόμενα στο επιμορφωτικό υλικό είτε στις υποστηρικτικές δομές του έργου της επιμόρφωσης β’ επιπέδου είτε στην πύλη διδακτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων) σεναρίων-δραστηριοτήτων-φύλλων εργασίας σχετικών με τις επιλεγείσες ενότητες και συζήτηση των προσαρμογών-αλλαγών που προτείνονται σε αυτά

Διαμόρφωση των σεναρίων-διδακτικών δραστηριοτήτων-φύλλων εργασίας που θα διδαχθούν από τις ομάδες επιμορφούμενων κατά την πρακτική άσκηση.

Διερεύνηση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων εφαρμογής των διδακτικών δραστηριοτήτων/σεναρίων και επίλυση πρακτικών προβλημάτων (διαθεσιμότητα υπολογιστών και λογισμικών, συσκευές προβολής, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.)

Advertisements
Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Μάθημα 32o (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ): Ανάπτυξη, εφαρμογή κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων

Image

Τρίτη 26η Νοεμβρίου 2013/17:00΄ -20:00΄

Σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς. Προετοιμασία και εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες

 • Σχεδίαση σεναρίου με λογισμικό ανοικτού τύπου (με αυτόνομη ή και συνδυαστική χρήση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης, οπτικοποίησης, προσομοίωσης, κλπ.)

Σχεδίαση σεναρίου με λογισμικό διαδικτύου και ιδιαίτερα Web 2.0 (με αυτόνομη ή και συνδυαστική χρήση wiki, blog, webquest, κλπ.)

Y.Γ. Η εικόνα έχει ληφθεί από το http://www.google.gr/imgres?sa=X&biw=1280&bih=885&tbm=isch&tbnid=SFlbaFjvJyxt8M:&imgrefurl=http://www.careeranna.com/last-minute-tips-to-crack-cmat/&docid=L7RA0ClYjUXKeM&imgurl=http://www.careeranna.com/wp-content/uploads/2013/09/Last-Minute.jpg&w=429&h=286&ei=NZuUUtq1LIrhywPp9IL4Aw&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:80&iact=rc&page=1&tbnh=166&tbnw=226&start=0&ndsp=21&tx=143&ty=79

 

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Υποστηρικτική συνάντηση 7η: Πέμπτη 21η Νοέμ. 2013

 • ΚαταγραφήΕπιλογή της ενότητας στην οποία θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες ή και τα σενάρια κάθε ομάδας εργασίας επιμορφούμενων
 • Προσαρμογή/σχεδίαση δραστηριοτήτων οι οποίες εμπλουτίζουν τη διδασκαλία των ενοτήτων όπως αυτή προτείνεται στο υπάρχον διδακτικό υλικό του σχολείου
 • Αναζήτηση (είτε από τα προτεινόμενα στο επιμορφωτικό υλικό είτε στις υποστηρικτικές δομές του έργου της επιμόρφωσης β’ επιπέδου είτε στην πύλη διδακτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων) σεναρίων-δραστηριοτήτων-φύλλων εργασίας σχετικών με τις επιλεγείσες ενότητες και συζήτηση των προσαρμογών-αλλαγών που προτείνονται σε αυτά
 • Διαμόρφωση των σεναρίων-διδακτικών δραστηριοτήτων-φύλλων εργασίας που θα διδαχθούν από τις ομάδες επιμορφούμενων κατά την πρακτική άσκηση.

Διερεύνηση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων εφαρμογής των διδακτικών δραστηριοτήτων/σεναρίων και επίλυση πρακτικών προβλημάτων (διαθεσιμότητα υπολογιστών και λογισμικών, συσκευές προβολής, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.)

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Μάθημα 32ο 19.11.13: Ανάπτυξη, εφαρμογή κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους

Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2013/17:00΄ -20:00΄

Σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς. Προετοιμασία και εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες

 • Σχεδίαση σεναρίου με λογισμικό ανοικτού τύπου (με αυτόνομη ή και συνδυαστική χρήση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης, οπτικοποίησης, προσομοίωσης, κλπ.)

Σχεδίαση σεναρίου με λογισμικό διαδικτύου και ιδιαίτερα Web 2.0 (με αυτόνομη ή και συνδυαστική χρήση wiki, blog, webquest, κλπ.)

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Υποστηρικτική συνάντηση 6η: Πέμπτη 14η Νοέμ. 2013

 • Delivery-3ptyxo-34x24_06-01-610x430Επιλογή της ενότητας στην οποία θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες ή και τα σενάρια κάθε ομάδας εργασίας επιμορφούμενων
 • Προσαρμογή/σχεδίαση δραστηριοτήτων οι οποίες εμπλουτίζουν τη διδασκαλία των ενοτήτων όπως αυτή προτείνεται στο υπάρχον διδακτικό υλικό του σχολείου
 • Αναζήτηση (είτε από τα προτεινόμενα στο επιμορφωτικό υλικό είτε στις υποστηρικτικές δομές του έργου της επιμόρφωσης β’ επιπέδου είτε στην πύλη διδακτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων) σεναρίων-δραστηριοτήτων-φύλλων εργασίας σχετικών με τις επιλεγείσες ενότητες και συζήτηση των προσαρμογών-αλλαγών που προτείνονται σε αυτά
 • Διαμόρφωση των σεναρίων-διδακτικών δραστηριοτήτων-φύλλων εργασίας που θα διδαχθούν από τις ομάδες επιμορφούμενων κατά την πρακτική άσκηση.

Διερεύνηση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων εφαρμογής των διδακτικών δραστηριοτήτων/σεναρίων και επίλυση πρακτικών προβλημάτων (διαθεσιμότητα υπολογιστών και λογισμικών, συσκευές προβολής, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.)

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Μάθημα 30ό: Ένταξη χρήσης ΤΠΕ σε ΑΠΣ ειδικότητας μέσω σεναρίων. Μέρος Β΄ 12.11.13

Τρίτη 12η Νοεμβρίου 2013/17:00΄ -20:00΄

Δραστηριότητες που εστιάζουν στην ανάλυση σε βάθος, κριτική προσέγγιση και δημιουργία νέων δραστηριοτήτων, σεναρίων, και περιβαλλόντων μάθησης με ΤΠΕ (διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά, διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας) για τη διδασκαλία συγκεκριμένων ενοτήτων.

2

1

Για τα ανωτέρω σενάρια κλικάρετε στο http://ifigeneia.cti.gr/repository/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=523&Itemid=65

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Υποστηρικτική συνάντηση 5η: Πέμπτη 7η Νοέμ. 2013

 • Επιλογή της ενότητας στην οποία θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες ή και τα σενάρια κάθε ομάδας εργασίας επιμορφούμενων
 • Προσαρμογή/σχεδίαση δραστηριοτήτων οι οποίες εμπλουτίζουν τη διδασκαλία των ενοτήτων όπως αυτή προτείνεται στο υπάρχον διδακτικό υλικό του σχολείου
 • Αναζήτηση (είτε από τα προτεινόμενα στο επιμορφωτικό υλικό είτε στις υποστηρικτικές δομές του έργου της επιμόρφωσης β’ επιπέδου είτε στην πύλη διδακτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων) σεναρίων-δραστηριοτήτων-φύλλων εργασίας σχετικών με τις επιλεγείσες ενότητες και συζήτηση των προσαρμογών-αλλαγών που προτείνονται σε αυτά
 • Διαμόρφωση των σεναρίων-διδακτικών δραστηριοτήτων-φύλλων εργασίας που θα διδαχθούν από τις ομάδες επιμορφούμενων κατά την πρακτική άσκηση.

Διερεύνηση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων εφαρμογής των διδακτικών δραστηριοτήτων/σεναρίων και επίλυση πρακτικών προβλημάτων (διαθεσιμότητα υπολογιστών και λογισμικών, συσκευές προβολής, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.)

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε